انواع هدر بورد

ماژول هدر بورد STM8S103F3P6 Board

برد STM8s103f3یکی از بوردهای ارزان قیمت میکروهای 8بیتی stm می باشد که با توجه به قیمت پایین و امکانات مناسب در مدارات الکترونیکی و صنعتی بسیار استفاده می شود. همان طور که از مشخصات میکرو پیداست نمی توان این میکرو را در رده میکروهای پرسرعت نامید. در این بورد با کمک پینmicro usb امکان اتصال به کامپیوت..

بورد آموزشی و توسعه میکروکنترلر STM32F107VCT6

The board uses the STM32F107VCT6 chip as the main controller, the interface is rich, there are 1 extensions of the RS232 interface, the RS485 interface of the road, the 2 way CAN interface, the Ethernet interface of the 1 way, the HOST interface of the USB, the interface between the 1 USB DEVI..

بورد توسعه (آموزشی) STM32F103CBT6 Development Board - ساخت WAVESHARE

STM32 development board designed for STM32F103C series, features the STM32F103CBT6 MCU, and integrates various standard interfaces, pretty easy for peripheral expansions. Overview:Open103C is an STM32 development board that features an STM32F103CBT6 device as the microcontroller. There are f..

ماژول مینی هدر برد STM32F103C8T6 (بورد آبی)

characteristics:1:on-board-based MCU most basic circuits, such as crystal oscillator circuit, USB power management circuitry and USB interface.2:the core board raises all I / O port resources.3:with the SWD debugging emulator download interface, which requires a minimum of 3 lines can be completed c..

ماژول هدر بورد STM32F030F4P6

 این محصول ماژولی است که به شما کمک می کند تا ویژگی های STM32را کشف کنید و کاربردهای جدید خود را با STM32 توسعه دهید و با دیگران به اشتراک بگذارید. این ماژول بر پایه STM32F030F4P6است.ویژگی ها:    میکروکنترلر STM32F030F4P6با 16 کیلوبایت حافظه FLASH، 4 کیلوبایت حافظه RAM  ..

ماژول هدر بورد STM8S003F3P6 Board

STM8S103F3P6 Development Header Board with LED Indicator and Micro USB..

هدر بورد STM32F103C8T6 - مدل CJMCU-1038 (بورد بنفش)

1.Core:ARM 32-bit Cortex TM-M3 CPU 1)72 MHz,90 DMIPS with 1.25 DMIPS/MHz 2)Single-cycle multiplication and hardware division 3)Nested interrupt controller with 43 maskable interrupt channels 4)Interrupt processing (down to 6 CPU cycles) with tail chaining 2.Memories: 1)32-to-128 Kbytes of Fl..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)