سیم و کابل رشته ای

سیم افشان 3 رنگ - 1 متری

شامل 3 رنگ مختلف از سیم های افشان موجود با طول 1 متر از هرکدام..

سیم افشان آبی - حلقه 200 یاردی

هر یارد برابر 91.44 سانتی متر است..

سیم افشان بنفش - حلقه 200 یاردی

هر یارد برابر 91.44 سانتی متر است..

سیم افشان تک رشته 0.5*1 - حلقه 100 متری

1 رشته سیم نمره 0.5 - 100 متری..

سیم افشان تک رشته 0.75*1 - حلقه 100 متری

1 رشته سیم نمره 0.75 - 100 متری..

سیم افشان تک رشته 1*1 - حلقه 100 متری

1 رشته سیم نمره 1 - 100 متری..

سیم افشان زرد - حلقه 200 یاردی

هر یارد برابر 91.44 سانتی متر است..

سیم افشان سبز - حلقه 200 یاردی

هر یارد برابر 91.44 سانتی متر است..

سیم افشان سفید - حلقه 200 یاردی

هر یارد برابر 91.44 سانتی متر است..

سیم افشان نارنجی - حلقه 200 یاردی

هر یارد برابر 91.44 سانتی متر است..

نمایش 1 تا 12 از 32 (3 صفحه)