دوره های آموزشی پایه

فیلم های آموزشی آمار و احتمال مهندسی | دانشگاه شریف (DVD ـ 2)

از اهداف این درس آشنایی با مفهوم احتمال، تعریف متغیر های تصادفی و مشخصات اصلی متغیر های تصادفی دوگانه و تعمیم آن به دنباله های تصادفی می تواند نام برد. مدرس : استاد محمد مهدی نایبی لیست جلسات :    جلسه اول - تاریخچه و مفهوم آمار    جلسه دوم - مروری بر آنالیز ترکیبی و احتمال    جلسه سوم - قضایای اح..

فیلم های آموزشی جبر خطی | دانشگاه شریف (DVD ـ 2)

جبر خطّی شاخه ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعه ماتریس ها، بردارها، فضاهای برداری (فضاهای خطّی)، تبدیلات خطی، و دستگاه های معادلات خطی می پردازد. جبر خطّی کاربردهای فراوان و گوناگونی در ریاضیات و محاسبات گسسته دارد. علاوه بر کاربردهای آن در زمینه هایی از خود ریاضیات همانند جبر مجرد، آنالیز تابع..

فیلم های آموزشی جبر ۱ | دانشگاه شریف (DVD ـ 2)

جبر شاخه ای از ریاضیات است که به بررسی مجرد ساختار ها و عملگرها و رابطه های بین آن ها می پردازد. این قوانین و روابط مستقل از ساختارها و نشانه های مورد استفاده می تواند در شاخه های مختلف استفاده شود. درس جبر ۱ به بررسی مفاهیم گروه، حلقه، میدان و خواص آن ها می پردازد. سیاوش شهشهانی استاد ریاضیات دا..

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)