انواع ترمینال پیچی و فونیکس

ترمینال 2 پایه آبی DG301

از این ترمینال ها برای اتصال به PCB استفاده می شود . همچنین این ترمینال ها این قابلیت را دارند که به صورت چند تایی در کنار هم چفت شوند و به صورت 4 ، 5 و ... پایه استفاده شوند  . SIZE : DG301 = KF301..

ترمینال 3 پایه آبی DG301

از این ترمینال ها برای اتصال به PCB استفاده می شود . همچنین این ترمینال ها این قابلیت را دارند که به صورت چند تایی در کنار هم چفت شوند و به صورت 4 ، 5 و ... پایه استفاده شوند  . Dimensions: 15mm Body Lenght, 7.6mm Body Wide, 10mm Height, 5mm Pitch, 3 Pins..

ترمینال برق شاخه ای سایز بزرگ

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )380VAC 20Aطول حدودی : 14.7 سانت..

ترمینال برق شاخه ای سایز متوسط

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15Aسایز حدودی : 12.5 سانت..

ترمینال برق شاخه ای سایز کوچک

ترمینال 12 تایی ( 24 خانه )300VAC 15A..

ترمینال فنری 4 تایی

از این نوع ترمینال ها عموما برای ورودی یا خروجی هایی که به مراتب متصل یا قطع می شوند استفاده می شود که نمونه ای از آن را می توان در ورودی ضبط و یا سیستم هاص صوتی نام برد ...

ترمینال فونیکس 10 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه ساخته شده است . به طوری که یک قسمت از آن می تواند به صورت ثابت روی برد قرار داشته باشد و قسمت دیگر به صورت متحرک در سر کابل یا ... قرار داده شود ...

ترمینال فونیکس 11 پایه رایت

فونیکس نوعی ترمینال است که از آن برای اتصال ولتاژهای بالا به مدار استفاده می شود و به صورت دو تکه ساخته شده است . به طوری که یک قسمت از آن می تواند به صورت ثابت روی برد قرار داشته باشد و قسمت دیگر به صورت متحرک در سر کابل یا ... قرار داده شود ...

نمایش 1 تا 12 از 39 (4 صفحه)