انواع IDC

آی دی سی IDC 2*10

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالاتری می باشد ...

آی دی سی IDC 2*13

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالاتری می باشد ...

آی دی سی IDC 2*15

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالاتری می باشد ...

آی دی سی IDC 2*17

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالاتری می باشد ...

آی دی سی IDC 2*20

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

آی دی سی IDC 2*3

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالاتری می باشد ...

آی دی سی IDC 2*4

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالاتری می باشد ...

آی دی سی IDC 2*5

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

آی دی سی IDC 2*7

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

آی دی سی IDC 2*8

این آی دی سی جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

نمایش 1 تا 12 از 13 (2 صفحه)