میکروکنترلر های خانواده ARM

میکروکنترلر AT91SAM7S128 - SMD

ARM-based Flash MCU Flash Memory : 128 KBInternal RAM : 32 KBCore Freq. : 55 MHZ with PLLTemp. Range : -40 to +85 CI/O Line : 33Package : LQFP-64 ویژگی های تراشه : - واحد PLL داخلی- اسیلاتور RC داخلی با فرکانس 3 تا 20 مگاهرتز  - کنترل کننده وقفه پیشرفته AIC- کنترل کننده DMA با 11 کانال    - دارای ر..

میکروکنترلر AT91SAM7S256 - SMD

ARM-based Flash MCU Flash Memory : 256 KBInternal RAM : 64 KBCore Freq. : 55 MHZ with PLLTemp. Range : -40 to +85 CI/O Line : 33Package : LQFP-64 ویژگی های تراشه : - واحد PLL داخلی- اسیلاتور RC داخلی با فرکانس 3 تا 20 مگاهرتز  - کنترل کننده وقفه پیشرفته AIC- کنترل کننده DMA با 11 کانال    - دارای ر..

میکروکنترلر AT91SAM7S64 - SMD

ARM-based Flash MCU Flash Memory : 64 KBInternal RAM : 16 KBCore Freq. : 55 MHZ with PLLTemp. Range : -40 to +85 CI/O Line : 33Package : LQFP-64 ویژگی های تراشه : - واحد PLL داخلی- اسیلاتور RC داخلی با فرکانس 3 تا 20 مگاهرتز  - کنترل کننده وقفه پیشرفته AIC- کنترل کننده DMA با 11 کانال    - دارای را..

میکروکنترلر AT91SAM7X256 - SMD

ARM-based Flash MCU Flash Memory : 256 KBInternal RAM : 64 KBCore Freq. : 55 MHZ with PLLTemp. Range : -40 to +85 CI/O Line : 33Package : LQFP-64 ویژگی های تراشه : - واحد PLL داخلی- اسیلاتور RC داخلی با فرکانس 3 تا 20 مگاهرتز  - کنترل کننده وقفه پیشرفته AIC- کنترل کننده DMA با 11 کانال    - دارای ر..

میکروکنترلر AT91SAM9260B - SMD

AT91SAM ARM-based Embedded MPUInternal SRAM : 4 KBInternal ROM : 32 KBCore Freq. : 180 MHZ with PLLTemp. Range : -40 to +85 CI/O Line : 96Package : LQFP-208 ویژگی های سیستمی : - 6 گذرگاه 32 بیتی AHB ماتریسی- 22 کانال DMA- اسیلاتور داخلی 3 تا 20 مگاهرتز - اسیلاتور 32.768 کیلوهرتز - دو واحد PLL برای ..

میکروکنترلر LPC1313-FBD48 - SMD

32Bit ARM Cortex-M3 Microcontroller Flash Memory : 32 KBInternal RAM : 8 KBCore Freq. : 72 MHZ with PLLOn-chip Oscillator Freq. : 1 - 25 MHZSupply Voltage Range :  2.0 - 3.6 VTemp. Range : -40 to +85 CPackage : LQFP-48 ویژگی های تراشه : - واحد PLL با فرکانس ورودی 10 تا 25 مگاهرتز - 3 واحد اسیلاتور ..

میکروکنترلر LPC1768FBD100 - SMD

32Bit ARM Cortex-M3 Microcontroller Flash Memory : 512 KBInternal RAM : 64 KBCore Freq. : 100 MHZ with PLLOn-chip Oscillator Freq. : 1 - 25 MHZSupply Voltage Range :  2.4 - 3.6 VTemp. Range : -40 to +85 CPackage : LQFP-100 ویژگی های تراشه : - واحد PLL با فرکانس ورودی 32 کیلو تا 25 مگاهرتز و PLL اخت..

میکروکنترلر LPC2101 - SMD

Single Chip 16/32 Bit Microcontrollers Based on ARM7TDMI-SFlash Memory : 8 KBInternal RAM : 2 KBCore Freq. : 70 MHZ with PLLOn-chip Oscillator Freq. : 1 - 25 MHZSupply Voltage Range :  1.65 - 1.95 V ، 2.6 - 3.6 VTemp. Range : -40 to +85 CPackage : LQFP-48 ویژگی های تراشه : - واحد PLL با فرکانس ورود..

میکروکنترلر LPC2103FBD48 - SMD

Single Chip 16/32 Bit Microcontrollers Based on ARM7TDMI-SFlash Memory : 32 KBInternal RAM : 8 KBCore Freq. : 70 MHZ with PLLOn-chip Oscillator Freq. : 1 - 25 MHZSupply Voltage Range :  1.65 - 1.95 V ، 2.6 - 3.6 VTemp. Range : -40 to +85 CPackage : LQFP-48 ویژگی های تراشه : - واحد PLL با فرکانس ورو..

میکروکنترلر LPC2138 - SMD

Single Chip 16/32 Bit Microcontrollers Based on ARM7TDMI-SFlash Memory : 512 KBInternal RAM : 32 KBCore Freq. : 60 MHZ with PLLOn-chip Oscillator Freq. : 1 - 30 MHZSupply Voltage Range :  3.0 - 3.6 VTemp. Range : -40 to +85 CPackage : LQFP-64 ویژگی های تراشه : - واحد PLL با فرکانس ورودی 10 تا 25 مگ..

میکروکنترلر LPC2361 - SMD

Single Chip 16/32 Bit Microcontrollers Based on ARM7TDMI-SFlash Memory : 64 KBInternal RAM : 34 KBCore Freq. : 72 MHZ with PLLOn-chip Oscillator Freq. : 1 - 25 MHZSupply Voltage Range :  3.0 - 3.6 VTemp. Range : -40 to +85 CPackage : LQFP-100 ویژگی های تراشه : - واحد PLL با فرکانس ورودی 32 کیلو تا ..

میکروکنترلر LPC2368 - SMD

Single Chip 16/32 Bit Microcontrollers Based on ARM7TDMI-SFlash Memory : 512 KBInternal RAM : 58 KBCore Freq. : 72 MHZ with PLLOn-chip Oscillator Freq. : 1 - 25 MHZSupply Voltage Range :  3.0 - 3.6 VTemp. Range : -40 to +85 CPackage : LQFP-100 ویژگی های تراشه : - واحد PLL با فرکانس ورودی 32 کیلو تا..

نمایش 1 تا 12 از 32 (3 صفحه)