میکروکنترلر های خانواده 8051

میکروکنترلر AT89C2051 - DIP

ATMEL 8 Bit Microcontroller Compatible with MCS-51 ProductsFlash : 2KInternal RAM : 128 BytesOperating Frequency : 0-24 MHZ  Operating Voltage : 2.7 - 6 VDC Output Current : 25 mAOperating Temp. : -55 to +125 CI/O Line = 15Package : DIP-20 ویژگی های تراشه : - دارای 6 منبع وقفه- قابلیت درایو LED در ..

میکروکنترلر AT89C2051 - SMD

ATMEL 8 Bit Microcontroller Compatible with MCS-51 ProductsFlash : 2KInternal RAM : 128 BytesOperating Frequency : 0-24 MHZ  Operating Voltage : 2.7 - 6 VDC Output Current : 25 mAOperating Temp. : -55 to +125 CI/O Line = 15Package : SOIC-20 ویژگی های تراشه : - دارای 6 منبع وقفه- قابلیت درایو LED در..

میکروکنترلر AT89C51 - DIP

ATMEL 8 Bit Microcontroller Compatible with MCS-51 ProductsFlash : 4KInternal RAM : 128 BytesOperating Frequency : 0-24 MHZ  Max Operating Voltage : 6.6 VDC Output Current : 15 mAOperating Temp. : -55 to +125 CI/O Line = 32Package : DIP-40 ویژگی های تراشه : - دارای 6 منبع وقفه- 2 تایمر کانتر 16 بیت..

میکروکنترلر AT89C52 - DIP

ATMEL 8 Bit Microcontroller Compatible with MCS-51 ProductsFlash : 8KInternal RAM : 256 BytesOperating Frequency : 0-24 MHZ  Max Operating Voltage : 6.6 VDC Output Current : 15 mAOperating Temp. : -55 to +125 CI/O Line = 32Package : DIP-40 ویژگی های تراشه : - دارای 8 منبع وقفه- 3 تایمر کانتر 16 بیت..

میکروکنترلر AT89C55WD - DIP

ATMEL 8 Bit Microcontroller Compatible with MCS-51 ProductsFlash : 20KInternal RAM : 256 BytesOperating Frequency : 0-24 MHZ  Operating Voltage : 4.0 - 5.5 VDC Output Current : 15 mAOperating Temp. : -55 to +125 CI/O Line = 32Package : DIP-40 ویژگی های تراشه : - دارای 8 منبع وقفه- 3 تایمر کانتر 16 ..

میکروکنترلر AT89S51 - DIP

ATMEL 8 Bit Microcontroller Compatible with MCS-51 ProductsFlash : 4KInternal RAM : 128 BytesOperating Frequency : 0-33 MHZ  Operating Voltage : 4.0 - 5.5 VDC Output Current : 15 mAOperating Temp. : -55 to +125 CI/O Line = 32Package : DIP-40 ویژگی های تراشه : - دارای 6 منبع وقفه- 2 تایمر کانتر 16 ب..

میکروکنترلر AT89S52 - DIP

ATMEL 8 Bit Microcontroller Compatible with MCS-51 ProductsFlash : 8KInternal RAM : 256 BytesOperating Frequency : 0-33 MHZ  Operating Voltage : 4.0 - 5.5 VDC Output Current : 15 mAOperating Temp. : -55 to +125 CI/O Line = 32Package : DIP-40 ویژگی های تراشه : - دارای 8 منبع وقفه- 3 تایمر کانتر 16 ب..

میکروکنترلر AT89S8253 - DIP

ATMEL 8 Bit Microcontroller Compatible with MCS-51 ProductsFlash : 12KInternal RAM : 256 BytesEEPROM : 2KOperating Frequency : 0-24 MHZ  Operating Voltage : 2.7 - 5.5 VDC Output Current : 15 mAOperating Temp. : -55 to +125 CI/O Line = 32Package : DIP-40 ویژگی های تراشه : - دارای 9 منبع وقفه- 3 تایم..

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)