میکروکنترلر های خانواده AVR

میکروکنترلر AT90USB1286 - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 128KB EEPROM : 4KB SRAM : 8KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPackage : TQFP-64 ویژگی های تراشه : رابط JTAG برای برنامه ریزی حافظه های FLASH ، EEPROM ، FUSE ، Lock Bitرابط USB Deviceواحد USB2.0 دو سرعته و با نرخ های انتقال 12Mbps و 1.5Mbps قابلیت تولید وقفه در پای..

میکروکنترلر AT90USB646 - SMD

8Bit MicrocontrollerFlash : 64KB Eeprom : 2KB SRAM : 4KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPackage : TQFP-64 ویژگی های تراشه : رابط JTAG برای برنامه ریزی حافظه های FLASH ، EEPROM ، FUSE ، Lock Bitرابط USB Deviceواحد USB2.0 دو سرعته و با نرخ های انتقال 12Mbps و 1.5Mbps قابلیت تولید وقفه در پای..

میکروکنترلر ATMEGA8U2 - SMD - USB Controller

8Bit MicrocontrollerFLASH : 8KB EEPROM : 512B SRAM : 512BSpeed: 0 - 16MHz Voltage: 2.7 - 5.5 VPackage : TQFP-32 ویژگی های تراشه : رابط USB Deviceواحد USB2.0  سرعت بالا (Full Speed) و با نرخ های انتقال 12Mbps قابلیت تولید وقفه در زمان مسدود بودن یا ادامه به کار پورت و چهار Endpoint قابل برنامه ریزی..

میکروکنترلر ATTINY2313A - DIP

8Bit MicrocontrollerFLASH : 2KB EEPROM : 128B SRAM : 128BSpeed : 0 - 20MHz Voltage : 1.8 - 5.5 VPACKAGE : DIP-20 ویژگی های تراشه : یک واحد تایمر کانتر 8 بیتی با واحد تقسیم فرکانس مجزا و دارای مد مقایسهیک واحد تایمر کانتر 16 بیتی با واحد تقسیم فرکانس مجزا و دارای مد مقایسه و Captureچهار کانال PWMوا..

میکروکنترلر ATTINY26 - DIP

8Bit MicrocontrollerFLASH : 2KB EEPROM : 128B SRAM : 128BSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 4.5 - 5.5 VPACKAGE : DIP-20   ویژگی های تراشه : یک واحد تایمر کانتر 8 بیتی با واحد تقسیم فرکانس مجزا و دارای مد مقایسهیک واحد تایمر کانتر 8 بیتی سرعت بالا با واحد تقسیم فرکانس مجزا و 2 خروجی فرکانس بالا PWM واحد ..

میکروکنترلر ATTINY26L - DIP

8Bit MicrocontrollerFLASH : 2KB EEPROM : 128B SRAM : 128BSpeed : 0 - 8MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPACKAGE : DIP-20   ویژگی های تراشه : یک واحد تایمر کانتر 8 بیتی با واحد تقسیم فرکانس مجزا و دارای مد مقایسهیک واحد تایمر کانتر 8 بیتی سرعت بالا با واحد تقسیم فرکانس مجزا و 2 خروجی فرکانس بالا PWM واحد U..

میکروکنترلر AT90CAN128-16AU - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 128KB EEPROM : 4KB SRAM : 4KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPackage : TQFP-64 ویژگی های تراشه : رابط JTAGکنترل کننده CAN دو طرفه با حداکثر نرخ ارسال 1Mbps در فرکانس 8MHZتایمر نگهبان با قابلیت برنامه ریزیتایمر کانتر سنکرون 8 بیتیتایمر کانتر آسنکرون 8 بیتیدو تایمر..

میکروکنترلر AT90USB1287 - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 128KB EEPROM : 4KB SRAM : 8KBSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPackage : TQFP-64 ویژگی های تراشه : رابط JTAG برای برنامه ریزی حافظه های FLASH ، EEPROM ، FUSE ، Lock Bitرابط USB OTGواحد USB2.0 دو سرعته و با نرخ های انتقال 12Mbps و 1.5Mbps قابلیت تولید وقفه در پایان ..

میکروکنترلر AT90USB162-AU - SMD

8Bit MicrocontrollerFLASH : 16KB EEPROM : 512B SRAM : 512BSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPackage : TQFP-32 ویژگی های تراشه : رابط USB Deviceواحد USB2.0 سرعت بالا با نرخ انتقال 12Mbpsقابلیت تولید وقفه در حالت های مسدود بودن و ادامه به کار پورت و چهار Endpoint قابل برنامه ریزی ورودی / خروجیق..

میکروکنترلر AT90USB82

8Bit MicrocontrollerFLASH : 8KB EEPROM : 512B SRAM : 512BSpeed : 0 - 16MHz Voltage : 2.7 - 5.5 VPackage : QFN-32 ویژگی های تراشه : رابط USB Deviceواحد USB2.0 سرعت بالا با نرخ انتقال 12Mbpsقابلیت تولید وقفه در حالت های مسدود بودن و ادامه به کار پورت و چهار Endpoint قابل برنامه ریزی ورودی / خروجیقاب..

میکروکنترلر ATMEGA1280 - SMD

8Bit MicrocontrollerFlash : 128KBEeprom : 4KBSRAM : 8KBSpeed : 0 - 16MHzVoltage : 1.8 - 5.5 VPackage : TQFP-100 ویژگی های تراشه : دو واحد تایمر/ کانتر 8 بیتی با تقسیم کننده فرکانس مجزا و دارای مد مقایسهیک واحد تایمر/ کانتر  16 بیتی با تقسیم کننده فرکانس مجزا و دارای مد مقایسه و Captureشمارنده زما..

میکروکنترلر ATMEGA1284P - DIP

8Bit MicrocontrollerFlash: 128KBEeprom : 4KBSRAM : 16KBSpeed : 0 - 20MHzVoltage : 1.8 - 5.5 VPackage : DIP-40 ویژگی های تراشه : دو واحد تایمر/ کانتر 8 بیتی با تقسیم کننده فرکانس مجزا و دارای مد مقایسهیک واحد تایمر/ کانتر  16 بیتی با تقسیم کننده فرکانس مجزا و دارای مد مقایسه و Captureشمارنده زمان و..

نمایش 1 تا 12 از 51 (5 صفحه)