میکروکنترلر های خانواده dsPIC + PIC24 + PIC32

میکروکنترلر dsPIC30F2011 - DIP

16bit Digital Signal Controller Program Memory ( Flash ) : 12 KBSRAM : 1024 BytesVoltage Range : 2.5 - 5.5 VI/O = 12 Pin Package : DIP-18DSP Features : - Dual Data Fetch- Modulo and Bit-Reserved Modes- Two 40-bit wide accumulators - 17-bit * 17-bit single-cycle hardware fractional/integer multiplier..

میکروکنترلر dsPIC30F4011 - DIP

16bit Digital Signal Controller Program Memory ( Flash ) : 48 KBSRAM : 2048 BytesEEPROM : 1024 BytesVoltage Range : 2.5 - 5.5 VI/O = 30 Pin Package : DIP-40DSP Features : - Dual Data Fetch- Accumulator write back for DSP operations- Modulo and Bit-Reserved Modes- Two 40-bit wide accumulators - 17-bi..

میکروکنترلر dsPIC30F4011 - SMD

16bit Digital Signal Controller Program Memory ( Flash ) : 48 KBSRAM : 2048 BytesEEPROM : 1024 BytesVoltage Range : 2.5 - 5.5 VI/O = 30 Pin Package : TQFP-44DSP Features : - Dual Data Fetch- Accumulator write back for DSP operations- Modulo and Bit-Reserved Modes- Two 40-bit wide accumulators - 17-b..

میکروکنترلر dsPIC30F4013 - DIP

16bit Digital Signal Controller Program Memory ( Flash ) : 48 KBSRAM : 2048 BytesEEPROM : 1024 BytesVoltage Range : 2.5 - 5.5 VI/O = 30 Pin Package : DIP-40DSP Features : - Dual Data Fetch- Modulo and Bit-Reserved Modes- Two 40-bit wide accumulators - 17-bit * 17-bit single-cycle hardware fractional..

میکروکنترلر PIC24FJ128GA010 - SMD

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 128 KBSRAM : 8 KBOperation Freq. : 32 MHZVoltage Range : 2.0 - 3.6 VPackage : TQFP-100 ویژگی های تراشه : - اسیلاتور داخلی با فرکانس 8 مگاهرتز - واحد PLL داخلی با ضریب 4 - دارای مد Sleep- Power On Reset- واحد ADC با 16 کانال 10 بیتی با ..

میکروکنترلر PIC32MX360F512L - SMD

Flash Base 8 Bit CMOS MicrocontrollerProgram Memory ( Flash ) : 512 + 12 KBSRAM : 32 KBOperation Freq. : 80 MHZOperation Temp. : -40 to +105 CVoltage Range : 2.3 - 3.6 VPackage : TQFP-100 ویژگی های تراشه : - کریستال اسیلاتور 3 تا 25 مگاهرتز - اسیلاتور داخلی با فرکانس 8 مگاهرتز و 32 کیلوهرتز- واحد P..

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)