سلف پاور SMD

سلف پاور 100 میکرو هانری SMD کوچک

اندازه 7.5*7.5 میلی متر..

سلف پاور 100 میکرو هانری بزرگ SMD

اندازه 12*12 میلی متر..

سلف پاور 15 میکرو هانری SMD

اندازه 16*12 میلی متر..

سلف پاور 18 میکرو هانری SMD

اندازه 10 میلی متر..

سلف پاور 22 میکرو هانری SMD

اندازه 10 میلی متر..

سلف پاور 220 میکرو هانری SMD

اندازه 12*12 میلی متر..

سلف پاور 27 میکرو هانری SMD

اندازه 10 میلی متر..

سلف پاور 3.3 میکرو هانری SMD

اندازه 11*7 میلی متر..

سلف پاور 4.7 میکرو هانری SMD

اندازه 6*7 میلی متر..

سلف پاور 47 میکرو هانری SMD

اندازه 10 میلی متر..

سلف پاور 470 نانو هانری SMD

اندازه 11 میلی متر..

سلف پاور 6.8 میکرو هانری SMD

اندازه 3*4 میلی متر..

نمایش 1 تا 12 از 14 (2 صفحه)