رله SSR

رله حالت جامد 10 آمپر - FOTEK SSR-10DA

SSR مخفف عبارت Solid State Relay است و به معنای یک نوع کلید الکترونیکی می باشد. رله حالت جامد (SSR) یک عنصر الکترونیکی نیمه هادی است که کاری شبیه رله الکترومکانیک را انجام می دهد ولی هیچ عضو متحرکی ندارد و دارای طول عمر بلند مدتی است.این نمونه ، مدل ساخت چین می باشد ...

رله حالت جامد 100 آمپر | SSR-100DA

SSR مخفف عبارت Solid State Relay است و به معنای یک نوع کلید الکترونیکی می باشد. رله حالت جامد (SSR) یک عنصر الکترونیکی نیمه هادی است که کاری شبیه رله الکترومکانیک را انجام می دهد ولی هیچ عضو متحرکی ندارد و دارای طول عمر بلند مدتی است..

رله حالت جامد 25 آمپر - FOTEK SSR-25DA (چینی)

SSR مخفف عبارت Solid State Relay است و به معنای یک نوع کلید الکترونیکی می باشد. رله حالت جامد (SSR) یک عنصر الکترونیکی نیمه هادی است که کاری شبیه رله الکترومکانیک را انجام می دهد ولی هیچ عضو متحرکی ندارد و دارای طول عمر بلند مدتی است SSR25DA..

رله حالت جامد 40 آمپر - FOTEH SSR-40DA

SSR مخفف عبارت Solid State Relay است و به معنای یک نوع کلید الکترونیکی می باشد. رله حالت جامد (SSR) یک عنصر الکترونیکی نیمه هادی است که کاری شبیه رله الکترومکانیکی را انجام می دهد ولی هیچ عضو متحرکی ندارد و دارای طول عمر بلند مدتی استOUTPUT : 24 - 240VAC   50/60HzINPUT : 3-32VDCآمپر نامی ک..

رله حالت جامد 5 ولت - 2 آمپر - SSR - مدل G3MB-202P (چینی)

رله SSR G3MB-202P INPUT : 5VDC LOAD 240VAC ~ 2A 50/60 Hz..

رله حالت جامد 50 آمپر - SSR-50DA

SSR مخفف عبارت Solid State Relay است و به معنای یک نوع کلید الکترونیکی می باشد. رله حالت جامد (SSR) یک عنصر الکترونیکی نیمه هادی است که کاری شبیه رله الکترومکانیکی را انجام می دهد ولی هیچ عضو متحرکی ندارد و دارای طول عمر بلند مدتی است SSR50DA..

رله حالت جامد 80 آمپر - FOTEK SSR-80DA

SSR مخفف عبارت Solid State Relay است و به معنای یک نوع کلید الکترونیکی می باشد. رله حالت جامد (SSR) یک عنصر الکترونیکی نیمه هادی است که کاری شبیه رله الکترومکانیکی را انجام می دهد ولی هیچ عضو متحرکی ندارد و دارای طول عمر بلند مدتی است..

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)