خازن واریابل و تریمر

خازن تریمر سبز

خازن تریمر نوعی خازن متغیر است . 0-50P..

خازن تریمر سفید

خازن تریمر نوعی خازن متغیر است .0-7P..

خازن تریمر قرمز

خازن تریمر نوعی خازن متغیر است .0-20P..

خازن تریمر مشکی - 3 پایه

خازن تریمر نوعی خازن متغیر است ...

خازن واریابل موج AM - MW

از این خازن متغیر در مدارات گیرنده رادیویی موج AM استفاده می شود ...

خازن واریابل موج FM

از این خازن متغیر در مدارات گیرنده رادیویی موج FM استفاده می شود ...

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)