خازن تانتال

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

نمایش 1 تا 12 از 26 (3 صفحه)