انواع وریستور

رنج کامل وریستور | 32 رنج | یک عددی

این رنج شامل 21 عدد از وریستورهای موجود در سایت است که از هر مدل یک عدد ارائه می شود ...

وریستور VDR 10K361

10mm 230Vrms 300Vdc 2500..

وریستور VDR 07K121

7mm 75Vrms 100Vdc 1200 VDR 07D121..

وریستور VDR 07K180

7mm 100Vrms 14Vdc 250 VDR 07D180..

وریستور VDR 07K201

7mm 130Vrms 170Vdc 1200 VDR 07D201..

وریستور VDR 07K221

7mm 140Vrms 180Vdc 1200 VDR 07D221..

وریستور VDR 07K271

7mm 175Vrms 225Vdc 1200..

وریستور VDR 07K330

VDR 07D330 7MM 20Vrms 26Vdc..

وریستور VDR 07K361

VDR 07D361 7MM 230Vrms 300Vdc..

وریستور VDR 07K390

7mm 25Vrms 31Vdc 250..

وریستور VDR 07K391

7mm 250Vrms 320Vdc 1200 VDR 07D391..

وریستور VDR 07K431

7mm 275Vrms 350Vdc 1200 VDR 07D431..

نمایش 1 تا 12 از 34 (3 صفحه)