Power LED

Power LED آبی 1 وات

این LED ها دارای نور بسیار قوی هستند . برای استفاده از این LED ها میبایست از لنز مخصوص آن استفاده کرد تا نور خروجی دارای کیفیت و زیبایی بیشتری شود . توصیه می شود حتما بر روی هیتسینک مخصوص نصب و سپس راه اندازی شود .Vf:3.3-3.6V..

Power LED آبی 3 وات

این LED ها دارای نور بسیار قوی هستند . برای استفاده از این LED ها میبایست از لنز مخصوص آن استفاده کرد تا نور خروجی دارای کیفیت و زیبایی بیشتری شود .   توصیه می شود حتما بر روی هیتسینک مخصوص نصب و سپس راه اندازی شود . VF:3.4-3.6V IF:700mA CCT:460-465NM Lumen: 20-25lm..

Power LED آفتابی 3 وات

Light: 180-200 LM IF:700 mA VF: 3.2-3.4 V..

Power LED زرد 1 وات

این LED ها دارای نور بسیار قوی هستند . برای استفاده از این LED ها میبایست از لنز مخصوص آن استفاده کرد تا نور خروجی دارای کیفیت و زیبایی بیشتری شود .  توصیه می شود حتما بر روی هیتسینک مخصوص نصب و سپس راه اندازی شود ...

Power LED زرد 3 وات

 این LED ها دارای نور بسیار قوی هستند . برای استفاده از این LED ها میبایست از لنز مخصوص آن استفاده کرد تا نور خروجی دارای کیفیت و زیبایی بیشتری شود .   توصیه می شود حتما بر روی هیتسینک مخصوص نصب و سپس راه اندازی شود . Lumen : 240-260lm VF : 3.4-3.6V CCT : 1900-2000K IF : 700MA..

Power LED سبز 1 وات

این LED ها دارای نور بسیار قوی هستند . برای استفاده از این LED ها میبایست از لنز مخصوص آن استفاده کرد تا نور خروجی دارای کیفیت و زیبایی بیشتری شود .  توصیه می شود حتما بر روی هیتسینک مخصوص نصب و سپس راه اندازی شود ...

Power LED سبز 3 وات

این LED ها دارای نور بسیار قوی هستند . برای استفاده از این LED ها میبایست از لنز مخصوص آن استفاده کرد تا نور خروجی دارای کیفیت و زیبایی بیشتری شود .  توصیه می شود حتما بر روی هیتسینک مخصوص نصب و سپس راه اندازی شود ...

نمایش 1 تا 12 از 36 (3 صفحه)