سنسور و ماژول فشار و جریان هوا ، آب و خلا

سنسور جریان آب YF-S201B ـ(Lquid Flow Sensor )

Material : PVC Current : Max. 15mA Working voltage range : DC 5~18V Features:     Water flow sensor consists of a plastic valve body, a water rotor, and a hall-effect sensor. When water flows through the rotor, rotor rolls. Its speed changes with different rate of flo..

سنسور فشار LFS-01 Vaccum Pressure Switch

 LFS-01 vacuum pressure switch is applied to detection of both negative and positive pressure, such as the family vacuum cleaner. LFS-01 vacuum pressure switch is provided with solder pin connections and is especially designed for mounting on "Printed Circuit Boards", but can also be provid..

سنسور فشار MPS20N0040D

Introduction:Pressure range : 0-5 .8 psi (40kpa); Product Features: Solid, MEMS technology, high reliability Low cost Wide monitoring and control media The application of a wide temperature range Easy to use, choose from a variety of range. Easy to use, easy to install in OEM equipment Application ..

سنسور فشار MPXH6250A6U

Pressure / Force Sensors Pressure / Force Sensors A pressure sensor transducer generates an electronic signal as a function of the pressure imposed. Pressure sensors are used for control and monitoring in thousands of everyday applications. Specifications: Manufacturer: Freescale Semiconductor ; ..

سنسور فشار MPXV5010DP

Description : Integrated Silicon Pressure Sensor On-Chip Signal Conditioned..

ماژول فشار بارومتریک BMP280

 ماژول BMP280 یک سنسور فشار بارومتریک از شرکت BOSCH  می باشد که به منظورسنجش فشار هوا و یا  تعیین ارتفاع )با استفاده از فشار هوا( عرضه شده است. جریان مصرفی بسیار پایین و قابلیت استفاده با باتری ، امکان استفاده از این ماژول در کاربرد های موبایل را فراهم می سازد.  دقت و حساسیت بالا ، پایداری و خطی بود..

ماژول فشار بارومتریک GY-68 - BMP180

سنسور فشار بارومتریک با دقت بالا و جریان مصرفی پایی BMP180 یک سنسور فشار بارومتریک با دقت بالا و جریان مصرفی پایین است. این سنسور میتواند فشار بین 300 تا 1100 هکتوپاسکال را با دقت مطلق 0.03 هکتوپاسکال اندازه گیری نماید. هر هکتوپاسکال معادل 100 پاسکال است. سنسور BMP180 بر اساس تکنولوژی مقاومت پیزو..

سنسور جریان آب - فلو فلزی YF-B1 ـ(Lquid Flow Sensor )

 طول : 44 میلی مترقطر : 20 میلی مترWater flow sensor consists of a copper body, a water rotor, and a hall-effect sensor. When water flows through the rotor, rotor rolls. Its speed changes with different rate of flow. The hall-effect sensor outputs the corresponding pulse signal. Thi..

سنسور جریان آب - فلو فلزی YF-B2 ـ(Lquid Flow Sensor )

Water flow sensor consists of a copper body, a water rotor, and a hall-effect sensor. When water flows through the rotor, rotor rolls. Its speed changes with different rate of flow. The hall-effect sensor outputs the corresponding pulse signal. This one is suitable to detect flow in water di..

نمایش 1 تا 12 از 27 (3 صفحه)