انتشارات چرتكه

کتاب انرژی خورشیدی برای خانه شما

نویسنده:دیوید.اس فیندلیمترجم:عبدالله پیشباز208 صفحه..

کتاب نخستین گام در روباتیک

ربات (ROBOT ) دستگاهی الکترومکانیکی برای انجام وظایف گوناگون است. یک ماشین که میتواند برای عمل به دستورهای گوناگون برنامه ریزی گردد و یا یک سری کارهای ویژه را انجام دهد؛ به ویژه آن دسته از کارها که فراتر از توانایی های طبیعی و سرشتی بشر باشند. این ماشینهای مکانیکی برای بهتر به انجام رساندن کارهایی چ..

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)